PRAVNO OBVESTILO
 

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja družba Aluest d.o.o. (v nadaljevanju: Aluest). Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.aluest.si so last Aluest in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Prav tako si Aluest d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.Pridržki

Aluest na svojih spletnih straneh zagotavlja točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Aluest tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki bi jih lahko povzročile informacije, objavljene na tej spletni strani. Prav tako Aluest ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Aluest ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Ne Aluest ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge spletne strani in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.
Aluest in/ali njegovi dajalci licenc so lastniki vseh pravic intelektualne lastnine in gradiv, ki jih vsebuje ta spletna stran. Vam je podeljena le omejena licenca, namenjena izključno za ogled gradiv na tej spletni strani.
Aluest vam lahko po lastni presoji kadar koli omeji dostop do kakršnega koli dela te spletne strani.Omejitve

Posebej prepovedana so vsa naslednja dejanja:
  • objavljanje kakršnega koli gradiva iz te spletne strani v kakršnem koli drugem mediju;
  • prodaja, podlicenciranje in/ali kakršna koli druga oblika trženja gradiva iz te spletne strani;
  • javno objavljanje in/ali prikazovanje kakršnega koli gradiva iz te spletne strani;
  • uporaba te spletne strani na kakršen koli način, ki škoduje ali bi lahko škodoval tej spletni strani;
  • uporaba te spletne strani na kakršen koli način, ki vpliva na dostop uporabnikov do te spletne strani;
  • uporaba te spletne strani v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi ali na kakršen koli način, ki bi lahko škodoval spletni strani ali kateri koli osebi ali poslovnemu subjektu;
  • sodelovanje pri kakršnem koli podatkovnem rudarjenju, nabiranju ali zajemanju podatkov ali kakšni podobni dejavnosti v zvezi s to spletno stranjo;
  • odstranjevanje kakršnih koli napisov o avtorskih pravicah ali lastništvu iz gradiva;
  • prenos gradiv drugim osebam ali njihovo »zrcaljenje« na kakršnem koli drugem strežniku;
  • uporaba te spletne strani za kakršno koli oglaševanje ali trženje.Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

ALUEST d.o.o.
Ljubljanska cesta 2a
6000 Koper
Slovenija

M: +386 40 562 496
E: info@aluest.si
Url: www.aluest.si

 

 

 

 

OBIŠČITE NAS. STOPITE V STIK Z NAMI. 
 
PODJETJE
ALUEST d.o.o.
Ljubljanska cesta 2a
6000 Koper
Slovenija

DELOVNI ČAS
Ponedeljek - petek: 8:00-16:00

KONTAKT
M: +386 40 562 496
T: +39 345 836 2677
E: info@aluest.si